Oppussingen i start fasen

Nye demper topper.

Skjermer ferdig tilpasset

Beskrivelse

Tilpassing av nye skjermer, panser og fangere

4 link festene hadde fått juling etter et liv i Rallycross før jeg tok over bilen

4 link fester reparert

Ny overhalt volvo bak aksel

Ny plate over bak aksel

Gammelt hjuloppheng forran

Nytt oppheng til forstillinga

Ny forstilling på plass, høyere i karosseriet og lenger frem

Nesten ferdig med ombyggingen forran

Tilbake fra lakkering

Fuel cell, spyler tank og batteri på plass

Vinduer på plass

Innventar snart klart

Lekeplassen er straks klar

Bak vingen

Ny radiator og filter forflytter

Beskrivelse

Ventilasjon for tak scoop under tilpassing

Det nærmer seg, men er fremdeles endel små ting igjen..
Den skal på vekting og justering etter påske, første trening er 26 april 2013 på Våler banen